Politeknik METrO Kuantan

OFF Campus Programme

A. MAKLUMAT PERIBADI

 
No Kad Pengengalan :
Kelulusan :
Nama :
Jantina :
Bangsa :
Agama :
Warganegara :
Tarikh Lahir :
No Kad Pengenalan Bapa/Penjaga :
Pendapatan Keluarga :
Tanggungan Keluarga :
Kecacatan (Nyatakan jika ada) :
Alamat :
Bandar :
Poskod :
Daerah :
Negeri :
Dun :
Parlimen :
Telefon Rumah :
Telefon Bimbit :
Email :

 

B. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

Jenis Sekolah
Tahun Peperiksaan

Nota: Sila pilih tidak lebih dari 10 matapelajaran sahaja.

Bil Mata Pelajaran Gred
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

C. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERINGKAT SIJIL KOLEJ KOMUNITI / IPT LAIN

Sijil Kolej Komuniti / IPT Lain Yang Dimiliki
Nama Kolej Komuniti/IPT Lain
Tarikh Keputusan
HPNM

 

D. PROGRAM YANG DIPOHON

Bil Program Pilihan
1

 

E. KEGIATAN SUKAN DAN KOKURIKULUM SEMASA DI KOLEJ KOMUNITI

Tahap Penglibatan Tertinggi Dalam Sukan
Jenis Sukan
Jawatan Tertinggi Disandang Dalam Kelab/Persatuan

 

E. MAKLUMAT LAIN

1. Adakah anda bersetuju untuk dimaklumkan status permohonan ini melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) dengan caj RM0.50/sms? YA/TIDAK

Sekiranya setuju, nyatakan nombor telefon bimbit anda.

2. Pernahkah anda diberhentikan pengajian oleh mana-mana institusi pengajian tinggi awam atau swasta atas sebab kesalahan tatatertib atau jenayah? YA/TIDAK

3. Adakah anda bersetuju untuk menerima Wang Pendahuluan Pembiayaan (WPP) dari PTPTN? YA/TIDAK

4. Bagaimana anda tahu tentang Politeknik

 

G. PERAKUAN

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah BENAR dan saya bersetuju sekiranya maklumat ini PALSU, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia(KPT) berhak menolak permohonan ini, menarik balik tawaran atau menamatkan pengajian saya pada bila-bila masa